NOV 27 - NOV 30 (00:00)

SHOP NOW
COVID-19 ALERT

ATTENTION PLEASE!!! Due to second phase of pandemic in Armenia and in the transit zones there can be shipping delays. Read also our updated shipping policy during the pandemic.

BASIC SALE

Zoom Ear-Cuff "Dove"
Zoom Ear-Cuff "Dove"
Zoom Ear-Cuff "Dove"

Ear-Cuff "Dove"

$86.00

"Dove" is rooted in the ancient Armenian ornament called the Shamshik (Dove). It is a symbol that represents both femininity and purity, and is one of the most common elements which can be found in Armenian ethnic dresses (Taraz). 

Silver 925 / Gram 10 
Stone: Pearl

Vendor: Heritage

ONLY FOR 24 HOURS

-15% OFF WITH CODE: #cl3070

SHOP Instagram looks

STORE IN YEREVAN

Store with all jewelry pieces presented - Mashtots 39 ("NUAR")

HOW TO PAY

Our secure checkout is quick and easy to use. Use checkout with PayPal and pay via Cards or PayPal.

SHIPPING

We ship worldwide via standard and express delivery methods.

Pregomesh Favorites

From t-shirts to toys - all things made in Armenia, handpicked by Sirusho.

HANDPICKED BY SIRUSHO

FOR YOUR KIDS
EXPLORE NOW
CHRISTMAS GIFTS
SHOP
A PIECE OF ARMENIA
SHOP BAGS

Blog posts

From Shaki to pyramids!

Egyptian Sebek – a net crafted Armenian ornament.Netlike jewelry is called sabak in Armenian. Sabak bracelets and necklaces of the Armenian origin are numerous among Armenian historical pieces such as...

Read more →

«Սրվակը»՝ պտղաբերության խորհրդանիշ

Պատմականորեն կնոջ գլխավոր դերակատարումը կյանքում համարվել է մայրանալը, և հնագույն ժամանակներից ի վեր մշակույթում ձևավորվել են բազմաթիվ հավատալիքներ ու դրանց համապատասխան ստեղծվել են պտղաբերության խորհրդանիշ զարդեր` հմայիլներ: Պռեգոմեշյան լեզվով ասված...

Read more →

Ցլի խորհուրդը - ՊռեԳոմեշ

Ցուլը, լատիներեն Taurus, որպես սրբազան խորհրդանիշ և առասպելական հերոս ներկայացված է համարյա թե բոլոր հին քաղաքակրթությունների հավատամքներում․ շումերական երկնային ցուլը Գիլշամեշի առասպելում, Կրետեի Մինոտավրը, խուրրիների մոտ ամպրոպի աստծո երկու ցուլերը,...

Read more →

HOW TO PAY WITH A PAYPAL

PAY ON THE PAYPAL WITH A CREDIT CARD